Κάθε σχέση είναι καθρέφτης του εαυτού.. Κάθε προσωπική ιστορία γίνεται κοινός τόπος όταν εμπλέκεται με μια άλλη προσωπική ιστορία και όσο περισσότερο εκτίθεσαι σε αυτήν , τόσα κρυφά κι ανομολόγητα στοιχεία σου ανακαλύπτεις.